Products Health benefits of SpinaliS Comparison with other chairs Doctor's opinion on SpinaliS Certificates Contacts

Zdravé židle

Zdravá židle, pro vaše zdravá záda. I takto by se dal ukázat důraz, který byste měli klást na výběr vaší nové židle. Ne každá židle označovaná jako zdravá, je pro vaše záda skutečně to nejlepší. Některé židle jsou prezentovány jako zdravotní, či zdravé, ale jejich pozitivní vliv na zdraví zad, nebyl nikdy zkoumán. Většinou se jendá pouze o tvrzení prodejce, který vychází se zaběhnutých pravd o kancelářských či ergonomických židlích. 

Mezi zdravé židle lze řadit pouze takové, které jsou vyráběny s ohledem na lidské zdraví. Toto tvrzení je následně podloženo letitým vývojem a studiemi na dopad zdravé židle na lidský organismus. Takové židle mají vždy systém aktivního sezení, který zaručí volnou pohyblivost pánve po celý den. Díky tomuto systému aktího sezení udržují vaše záda v průžném a uvolněném stavu a nedochází tak k typické ztuhlosti zad a šíje. Svaly se díky tomu lépe prokrvují a tím regenerují a neztrácí svou pružnost.

Zdravé židle SpinaliS

Jediné skutečně zdravé židle na českém ale i celoevropském trhu, jsou zdravé židle SpinaliS. Jejich vývoj probíhal již od roku 1999 a před samotným uveděním do prodeje byly podrobeny řadě zkoumání a klinických testů. Mimo jiné bylo prokázáno, že zdravé židle SpinaliS pozitivně ovlivňují zdravotní stav celodenně sedících osob, kterým se již po relativně krátké době výrazně zlěpšilo držení těla. Také u všech testujícíh osob došlo k odstranění bolesti zad, díky zdravé židli SpinaliS a jejímu každodennímu používání. 

Visit this website in desktop version